Hà Nội

Công nhận điển hình tiên tiến và tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định về việc công nhận điển hình tiên tiến và tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến thuộc VPCP giai đoạn 2015-2020. Theo đó, có 17 tập thể và 129 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 của VPCP được tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP.

19/08/2020 10:49
Top