Hà Nội

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

(Chinhphu.vn) - Ngày 26/1, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Trần Văn Sơn đã dẫn đầu đoàn công tác của VPCP đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

26/01/2022 19:16
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước - Ảnh 1.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn đến thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: VGP/Gia Huy

Tham gia đoàn có Chủ tịch Công đoàn VPCP, Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Khả Toàn; Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp Hoàng Vượng và đại diện một số đơn vị VPCP.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn đã dẫn đầu đoàn của VPCP đến thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí nguyên Phó Thủ tướng: Nguyễn Mạnh Cầm; Vũ Khoan; Ngô Xuân Lộc; Phạm Gia Khiêm; Vũ Văn Ninh.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn đã gửi lời thăm hỏi, chúc mừng năm mới của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, trường thọ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước - Ảnh 2.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn đến thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An. Ảnh: VGP/Gia Huy

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước - Ảnh 2.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP gửi lời thăm hỏi, chúc mừng năm mới của Thủ tướng Chính phủ tới nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: VGP/Gia Huy

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP thông báo với các đồng chí nguyên lãnh đạo một số nét về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong năm 2021. Dù bị tác động bởi dịch COVID-19 nhưng trong năm 2021 dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chỉ đạo sát sao, chặt chẽ của đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí Lãnh chủ đạo chốt, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay, hợp lực, đồng hành và giám sát hiệu quả của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp; sự đồng tình, ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 8 trọng tâm, 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 193 nhiệm vụ cụ thể; vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước - Ảnh 3.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP chuyển quà chúc mừng năm mới của Thủ tướng Chính phủ tới nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm. Ảnh: VGP/Gia Huy

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ cảm ơn sự quan tâm của Thủ tướng Phạm Minh Chính và của VPCP; đồng thời bày tỏ sự chia sẻ và vui mừng khi năm 2021 đất nước gặp vô vàn khó khăn, thách thức do tác động dịch COVID-19. Thực hiện phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh nên dù trong bối cảnh khó khăn đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước - Ảnh 4.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đến thăm, chúc Tết nguyên Phó Thủ tướng Ngô Xuân Lộc. Ảnh: VGP/Gia Huy

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước - Ảnh 6.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cùng đoàn công tác VPCP đến thăm, chúc Tết nguyên Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm. Ảnh: VGP/Gia Huy

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ cũng chúc Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của VPCP luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước - Ảnh 5.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP chuyển quà chúc mừng năm mới của Thủ tướng Chính phủ tới nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan. Ảnh: VGP/Gia Huy

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP thăm, chúc Tết nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước - Ảnh 8.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đến thăm, chúc Tết nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh. Ảnh: VGP/Gia Huy

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Trần Văn Sơn bày tỏ mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm, đóng góp những ý kiến tâm huyết, quý báu cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của đất nước nói chung và cơ quan VPCP nói riêng.

Gia Huy

Top