Hà Nội

Bổ nhiệm Thư ký Thủ tướng Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ I, Văn phòng Chính phủ, giữ chức Thư ký đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 17/10/2023.

17/10/2023 16:59
Top