Hà Nội

Bổ nhiệm Thư ký Phó Thủ tướng Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm cán bộ giữ chức Thư ký Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và bổ nhiệm cán bộ giữ chức Thư ký Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang.

01/08/2023 17:57

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Văn Tá, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ, giúp việc Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, giữ chức Thư ký đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2023.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm ông Trần Thế Thông, Phó Vụ trưởng Vụ Nội chính, Văn phòng Chính phủ, giúp việc Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, giữ chức Thư ký đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2023.

HG

Top