Hà Nội

Bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp

(Chinhphu.vn) - Ngày 25/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm bà Chu Thị Thảo, Chuyên viên chính, Tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp.

27/07/2022 12:09

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

HG

Top