Hà Nội

Bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP vừa có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng Thanh tra, Tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

17/10/2022 15:54
Top