Hà Nội

Bổ nhiệm Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể

(Chinhphu.vn) - Ngày 27/7, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ký quyết định bổ nhiệm bà Cao Nhật Quang, Chuyên viên chính, Tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể.

29/07/2022 16:27

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

HG

Top