Hà Nội

Bổ nhiệm lãnh đạo Vụ Công nghiệp, Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa có các quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ.

18/09/2023 17:56

Theo đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP có quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Vượng, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp kiêm giúp việc Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP giữ chức Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, kể từ ngày 15/9/2023. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thúy Hà, Chuyên viên cao cấp Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, kể từ ngày 15/9/2023. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Bổ nhiệm lại ông Bùi Công Quang giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ. Thời hạn bổ nhiệm lại là 5 năm, kể từ ngày 30/10/2023.

HG

Top