Hà Nội

Bổ nhiệm 2 Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm ông Trần Lưu Kiên, Tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp; bà Bùi Thu Hằng, Tập sự Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

06/02/2023 14:50
Top