Hà Nội

16 thí sinh trúng tuyển công chức Văn phòng Chính phủ năm 2023

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết quả tuyển dụng và công nhận kết quả trúng tuyển công chức Văn phòng Chính phủ năm 2023 từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc. Theo đó, có 16 thí sinh trúng tuyển.

21/09/2023 17:16

Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ quy định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;

Căn cứ Quy chế thí điểm thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc về công tác tại Văn phòng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 217/QĐ-VPCP ngày 22/4/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-VPCP ngày 20/9/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc phê quyệt kết quả tuyển dụng công chức Văn phòng Chính phủ năm 2023 từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc;

Văn phòng Chính phủ thông báo chính thức về kết quả vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức Văn phòng Chính phủ năm 2023 từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc (Danh sách 1 kèm theo).

Đồng thời công nhận 16 thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức Văn phòng Chính phủ năm 2023 (Danh sách 2 kèm theo).

Đề nghị các thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, gồm:

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.

- Bản gốc văn bằng, chứng chỉ, bằng khen, giấy chứng nhận thành tích, để đối chiếu.

- Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu kèm theo) để phục vụ công tác xác minh tiêu chuẩn chính trị.

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Chính phủ. Thời hạn nộp hoàn thiện hồ sơ đến 17h00 ngày 27 tháng 9 năm 2023. Quá thời hạn trên, người trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ theo quy định, Văn phòng Chính phủ hủy kết quả tuyển dụng.

*Cùng ngày, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Quyết định 460/QĐ-VPCP ngày 20/9/2023 về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức Văn phòng Chính phủ năm 2023 từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc.

Top