Hà Nội

Xử lý hiện tượng nhiễm điện đường dây 220kV Hà Giang-Tuyên Quang-Thái Nguyên

(Website Chính phủ) - Ngày 3/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã cho ý kiến về việc xử lý hiện tượng nhiễm điện đường dây 220kV Hà Giang-Tuyên Quang-Thái Nguyên.

03/10/2007 15:15
Theo đó, Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức kiểm tra và xử lý hiện tượng nhiễm điện đường dây 220kV Hà Giang-Tuyên Quang-Thái Nguyên; thực hiện nghiêm túc việc tiếp địa đối với nhà ở, công trình, các kết cấu kim loại theo đúng quy định; tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt Nghị định 106/2005/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.
Phó Thủ tướng đồng ý Bộ Công Thương chủ trì tổ chức Hội thảo với chủ đề: "Ảnh hưởng của điện từ trường đường dây dẫn điện trên không cao áp và siêu cao áp đối với môi trường". Sau Hội thảo, Bộ Công Thưong phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan đề ra các giải pháp cụ thể, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Tuân Úc
(Nguồn: Công văn số 5579/VPCP-CN )
Top