Hà Nội

Xây dựng phần mềm theo dõi nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

(Chinhphu.vn) - Sáng 21/12, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ (VPCP), Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đã tiếp ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới World Bank (WB) tại Việt Nam.

21/12/2017 15:34

 Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng và ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới World Bank (WB) tại Việt Nam. Ảnh: Nhật Bắc.

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cảm ơn Ngân hàng Thế giới World Bank trong thời gian qua đã tạo điều kiện dành nguồn vay ưu đãi cho Việt Nam để phát triển trên nhiều lĩnh vực như hạ tầng, hỗ trợ phát triển cuộc sống của người dân... WB cũng giúp Việt Nam trong hoạch định phát triển chính sách, phát triển kinh tế-xã hội, từ đó giúp Việt Nam tạo uy tín tốt trong khu vực và thế giới.

.

Cung cấp thông tin đến Giám đốc Quốc gia WB Ousmane Dione, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, năm 2018 là năm Việt Nam tập trung xây dựng Chính phủ điện tử thông qua đẩy mạnh ứng dụng CNTT để nâng cao năng lực quản lý các cấp, nâng cao chất lượng cán bộ trong thực thi công vụ để tham mưu hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng như các Bộ, ngành, địa phương. Quan trọng nữa là Việt Nam mong muốn xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động, minh bạch với người dân, doanh nghiệp.

.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết, Việt Nam sẽ quyết tâm xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia để tích hợp toàn bộ dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương nhằm xây dựng giải pháp kiểm soát thủ tục hành chính, giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân, rà soát độc lập quy định thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật của bộ, ngành, địa phương để kịp thời phát hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cắt giảm, bãi bỏ, sửa đổi các quy định thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Qua đó, giúp doanh nghiệp trong và ngoài nước đánh giá được môi trường đầu tư tại Việt Nam.

.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng và ông Ousmane Dione, Giám đốc WB tại Việt Nam đã trao đổi về các nội dung: Hỗ trợ kỹ thuật cho VPCP nhằm tăng cường hiệu quả chỉ đạo, điều hành, giám sát thực thi chính sách, chiến lược của Chính phủ; về hợp tác của Việt Nam với WB trong sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi của WB một cách chiến lược, tối đa hóa nguồn tài chính cho phát triển.

.

Đối với nội dung hỗ trợ của WB với VPCP, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị WB hỗ trợ xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương. Phần mềm bảo đảm sự thống nhất trên toàn Hệ thống từ Trung ương đến địa phương và liên thông đến tất cả các Bộ, cơ quan, địa phương, các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước.

.

Ảnh: Nhật Bắc

.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, trước đây việc giám sát, đôn đốc các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho bộ, ngành, địa phương chưa được thực hiện dẫn đến nhiều nhiệm vụ nợ đọng và quá hạn. Sau một năm Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổ công tác giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương, nhiệm vụ quá hạn đã giảm 10%. Vì vậy, việc WB giúp VPCP hoàn thiện phần mềnh theo dõi sẽ giúp người đứng đầu Chính phủ có thể theo dõi những nhiệm vụ đã giao cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện.

.

Thay mặt VPCP, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cảm ơn WB đã cử chuyên gia đến làm việc với VPCP. Trên cơ sở đánh giá của chuyên gia, VPCP sẽ phối hợp với WB thực hiện các lộ trình tiếp theo trong việc phối hợp xây dựng phần mềm nêu trên.

.

Về hợp tác của Việt Nam với WB, trong năm 2017, Việt Nam và WB đã đàm phán thành công 12 chương trình. Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết, hiện các cơ quan chức năng Việt Nam đang tiến hành các thủ tục cho các chương trình, dự án này. Riêng năm 2018 có 8 chương trình, dự án, VPCP cũng đang tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các cơ quan liên quan tiến hành các chương trình, dự án theo kế hoạch.

.

Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione cảm ơn Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng và các cán bộ VPCP đã tham gia chặt chẽ trong phối hợp xây dựng khung chiến lược phát triển quốc gia của WB. Trong thời gian qua, VPCP cũng đã nỗ lực và hỗ trợ WB trong quá trình Việt Nam và WB đàm phán, ký kết nhiều chương trình, dự án.

.

Về nội dung hỗ trợ kỹ thuật giúp VPCP, ông Ousmane Dione cho biết, WB mong muốn và sẵn sàng hợp tác VPCP để xây dựng phần mềm quản lý cơ sơ dữ liệu theo dõi nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương để làm sao các cơ quan chức năng của Việt Nam đạt hiệu quả cao nhất trong việc thực hiện những cải cách của Chính phủ Việt Nam.

.

Gia Huy

Top