Hà Nội

Văn phòng Chính phủ tổ chức sinh hoạt chuyên đề

(Chinhphu.vn) - Sáng 15/5, Văn phòng Chính phủ tổ chức buổi học tập, giới thiệu tác phẩm “Đường kách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Tái cơ cấu nền kinh tế và cấu trúc doanh nghiệp, những kinh nghiệm của thế giới và Việt Nam”.

15/05/2012 16:15

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đồng chí Nguyễn Quang Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đồng chí Cao Huy, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chính phủ cùng lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị trực thuộc Văn phòng Chính phủ, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức đã tham dự.

Tại buổi học tập, giới thiệu tác phẩm “Đường kách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, GS,TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã giới thiệu những nội dung chính, những giá trị to lớn của tác phẩm này.

“Đường kách mệnh” tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các khoá huấn luyện chính trị của Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Quảng Châu, được Bộ Tuyên truyền của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức xuất bản tại Quảng Châu (Trung Quốc) năm 1927. “Đường kách mệnh” là một trong những tác phẩm lớn đánh dấu một trong những mốc quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc, đồng thời là một trong những văn kiện lý luận đầu tiên của Đảng ta, đặt cơ sở tư tưởng cho đường lối của cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Phùng Hữu Phú giới thiệu tác phẩm "Đường kách mệnh". - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đồng chí Phùng Hữu Phú cho rằng, tác phẩm “Đường kách mệnh” chứng tỏ một tấm lòng tận tụy, hết lòng vì nước vì dân của vị lãnh tụ thiên tài Hồ Chí Minh; thể hiện một tầm tư tưởng vượt trước dựa trên cơ sở phương pháp tư duy đúng đắn, khoa học.

Tác phẩm cũng khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng vĩ đại, đồng thời là một nhà hành động mẫu mực; để lại cho chúng ta một bài học lớn về tuyên truyền cách mạng. Nhiều bài học được đúc kết trong tác phẩm” vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh ngày nay, đặc biệt là bài học về xây dựng Đảng, về công tác cán bộ và phương pháp cách mạng…

Việc tổ chức học tập, giới thiệu tác phẩm “Đường kách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hoạt động hết sức có ý nghĩa trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” và sắp tới là Nghị quyết Trung ương 5.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2012) và 85 năm nhân dịp tác phẩm “Đường kách mệnh” ra đời, đồng thời nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nói chuyện chuyên đề về tái cơ cấu nền kinh tế

Đồng chí Vũ Khoan tại buổi nói chuyện - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại buổi nói chuyện chuyên đề “Tái cơ cấu nền kinh tế và cấu trúc doanh nghiệp, những kinh nghiệm của thế giới và Việt Nam", nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan là diễn giả chính.

Là người từng trải trong lĩnh vực ngoại giao, kinh tế đối ngoại và từng là Phó Thủ tướng Chính phủ trực tiếp phụ trách đối ngoại, đồng chí Vũ Khoan đã trình bày một cách toàn diện, hệ thống về tình hình thế giới hiện nay, những tác động tới quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và cấu trúc doanh nghiệp tại Việt Nam, với những kiến giải mới.

Đồng chí cho rằng, việc nắm bắt xu thế, sự vận động của tình hình thế giới nói chung, tình hình kinh tế thế giới nói riêng là hết sức cần thiết, trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng trên mọi lĩnh vực và triển khai tái cơ cấu nền kinh tế, tái cấu trúc doanh nghiệp.

Buổi nói chuyện cũng đã giúp người nghe nắm bắt được tổng quan những kinh nghiệm của thế giới trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế.

Đây là những nội dung có ý nghĩa thiết thực đối với các cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Chính phủ - đơn vị có chức năng tham mưu tổng hợp, giúp việc cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Qua đó các cán bộ, công chức, viên chức của Văn phòng Chính phủ sẽ thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, công việc được giao.

Thu Hà

Top