Hà Nội

Văn phòng Chính phủ thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí

(Chinhphu.vn) - Triển khai kế hoạch hành động thực hiện Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, VPCP luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng không những là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục mà còn là nhiệm vụ của bản thân mỗi cán bộ, công chức.

06/01/2011 17:47
 

 Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chúc mừng các tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của VPCP vào tháng 8/2010 - Ảnh Chinhphu.vn

Thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, VPCP đã trình Thủ tướng, các Phó Thủ tướng xử lý nhiều đề án, vụ việc sau thanh tra, kiểm tra, trong đó có các vụ việc điểm hình như xử lý sau kết luận thanh tra việc cổ phần hóa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông và một số đơn vị thành viên; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý rừng La Dạ, tỉnh Bình Thuận; xử lý phương án cổ phần hóa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)...

Trong công tác xử lý đơn thư và tiếp công dân, năm 2010, VPCP đã chuyển 1.774 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức đến các Bộ, ngành, địa phương để xem xét giải quyết theo thẩm quyền. VPCP cũng đã tiếp 8.049 lượt công dân từ khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Trong cơ quan VPCP, các cán bộ, công chức, viên chức đã chủ động triển khai công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

VPCP đã cử cán bộ tham gia trực tiếp quá trình soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật về Phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia tích cực vào các đoàn kiểm tra liên ngành của Trung ương để xử lý các vụ việc bức xúc, nổi cộm, kéo dài được dư luận quan tâm. Bên cạnh đó cơ quan cũng đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ.

Năm 2010, VPCP tiết kiệm được hơn 7,7 tỷ đồng, do luôn đề cao tính tiết kiệm trong việc sử dụng cơ sở vật chất của cơ quan, cán bộ công chức đảm bảo thời gian làm việc, có ý thức tiết kiệm sử dụng điện, điện thoại, nước sinh hoạt, sử dụng xe công vụ.

Huy Đỗ
(Nguồn: Báo cáo số 32/BC-VPCP)

Top