Hà Nội

Văn phòng Chính phủ học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(Chinhphu.vn) - Sáng 27/3, Đảng ủy Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho toàn thể đảng viên của Đảng bộ với hình thức kết nối trực tuyến với điểm cầu của Trung ương.

27/03/2021 10:42

 

 Phó Bí thư Đảng ủy VPCP Nguyễn Đức Minh phát biểu khai mạc tại đầu cầu Đảng bộ VPCP

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII), Hướng dẫn số 03-HD/BTGĐUK ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Công văn số 147-CV/ĐUK ngày 22/3/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, trong 2 ngày (27 và 28/3/2021), Đảng ủy Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho toàn thể đảng viên của Đảng bộ với hình thức kết nối trực tuyến với điểm cầu của Trung ương.

.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại đầu cầu trực tuyến VPCP có sự tham dự của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng; các Phó Chủ nhiệm VPCP; các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ VPCP cùng toàn thể các đồng chí đảng viên của đảng bộ VPCP.

.

Tại Đảng ủy Văn phòng Chính phủ, hội nghị được tổ chức tại 3 điểm cầu với sự tham dự của 1.150 đảng viên, kết nối trực tiếp với điểm cầu của Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng, tòa Nhà Quốc hội.

.

Điểm cầu thứ nhất được đặt tại hội trường trụ sở Văn phòng Chính phủ bao gồm toàn thể đảng viên đang làm việc tại trụ sở VPCP, Trung tâm Tin học và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Điểm cầu thứ hai tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham dự của toàn thể đảng viên của các đảng bộ: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Nhà khách La Thành, Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương. Điểm cầu thứ ba tại Cục Hành chính - Quản trị II (TP Hồ Chí Minh) với sự tham dự của toàn thể đảng viên của đảng bộ: Cục Hành chính - Quản trị II, Hội trường Thống Nhất.

.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong 2 ngày (27 và 28/3/2021). Trong sáng ngày 27/3, sau phát biểu chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt Chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

 Toàn cảnh Hội nghị

Trong buổi chiều, hội nghị sẽ nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt Chuyên đề: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

.

Ngày 28/3/2021, hội nghị sẽ nghe đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt Chuyên đề: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

.

Vào buổi chiều, đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ truyền đạt Chuyên đề: Những nhận thức đổi mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam. Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt Chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

.

Tại đầu cầu VPCP, Phó Bí thư Đảng ủy VPCP Nguyễn Đức Minh nhấn mạnh, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong văn kiện Đại hội XII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ VPCP.

.

Để nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống, Phó Bí thư Đảng ủy VPCP Nguyễn Đức Minh nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên VPCP cần nghiêm túc học tập, quán triệt những quan điểm, đường lối và những nội dung cơ bản trong Nghị quyết.

.

Trong quá trình học tập, các cán bộ, đảng viên của cơ quan VPCP cần tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi của các nghị quyết, kết luận và quy định; chú trọng tới những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn để nghiên cứu, áp dụng vào công việc chuyên môn các đồng chí đang đảm nhiệm, làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo các cấp.

.

Gia Huy

Ảnh: Hoàng Giang

Top