Hà Nội

Văn phòng Chính phủ đấu giá tài sản

21/12/2017 11:56

1.  Thông tin về người có tài sản đấu giá:

- Chủ sở hữu tài sản: Cục Quản trị, Văn phòng Chính phủ

- Địa chỉ: Số 1 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.

2.  Thông tin về tài sản đấu giá: Các thiết bị văn phòng đã qua sử dụng (máy tính, máy in, bàn, ghế, tủ....), cành gỗ sưa, cáp điện, vật tư ô tô hỏng...

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.767.192.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm sáu mươi bảy triệu, một trăm chín mươi hai nghìn đồng). Tài sản không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.                                                                                                                                           4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bảo gồm:

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá là động sản.

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực bán đấu giá tài sản tối thiểu từ 05 năm trở lên.

- Có thù lao dịch vụ, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

- Có số lượng đấu giá viên tối thiểu từ 08 người trở lên.

- Nằm trong danh sách các tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội cập nhật đến thời điểm hiện tại của Sở Tư Pháp Hà Nội cập nhật đến ngày 31/9/2017.

- Hình thức áp dụng bán đấu giá tài sản theo Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2017, đảm bảo tính pháp lý và các quy định pháp luật kèm theo trong quá trình tổ chức bán đấu giá tài sản.

5. Hồ sơ đăng ký tham gia:

- Hồ sơ năng lực.

- Mức phí cung cấp cho toàn bộ dịch vụ (Mức phí nêu chưa bao gồm VAT).

- Thời gian thực hiện;

- Các văn bản pháp lý (bản sao).

Các đơn vị tổ chức bán đấu giá có nguyện vọng tham gia cung cấp dịch vụ nêu trên có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết trên các trang website như sau:

Đề nghị Qúy Công ty chuẩn bị hồ sơ theo các tiêu chí như ở mục 4 nêu trên và nộp hồ sơ về địa chỉ sau: Phòng Tài vụ, Cục Quản trị, Văn phòng Chính phủ.

Địa chỉ: Số 1 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại 080 40889      Fax: 080 44349

Người liên hệ: Hoàng Hồng Hạnh       Tel: 098 650 6889

Thời hạn: Trước 16h00 ngày 22 tháng 12 năm 2017./.

Top