Hà Nội

Ứng trước 65 tỷ đồng để tỉnh Điện Biên đẩy nhanh tiến độ một số dự án trọng điểm, cấp bách

(Website Chính phủ) - Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính ứng trước 65 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước năm 2008 cho tỉnh Biện Biên để đẩy nhanh tiến độ thi công một số dự án trọng điểm, cấp bách.

25/09/2007 14:41

Số vốn tạm ứng trên được phân bổ cụ thể như sau: 25 tỷ đồng cho Dự án "Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Điện Biên phủ"; 15 tỷ đồng cho các dự án hạ tầng thuộc huyện Mường Nhé và huyện Mường Ảng mới chia tách và 25 tỷ đồng cho Dự án Trung tâm thi đấu thể dục thể thao.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương trong kế hoạch từ năm 2008 và các năm sau cho tỉnh Điện Biên để hoàn trả ngân sách số vốn tạm ứng trên. Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn tạm ứng đúng mục đích, đúng quy định hiện hành.

Minh Diễm

(Nguồn: Công văn 1354/TTg-KTTH )

Top