Hà Nội

Ứng trước 26,5 tỉ đồng cho ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ

(Website Chính phủ) - Ngày 24/9, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính ứng trước 26,5 tỉ đồng trong kinh phí dự toán Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2008 cho tỉnh Phú Thọ để xây dựng cơ sở vật chất các trường học, phục vụ việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VII, năm 2008.

25/09/2007 16:08

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn tạm ứng trên đúng mục đích, đúng quy định hiện hành.

Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình Chính phủ và Quốc hội bố trí trong trương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo năm 2008 để thu hồi số vốn tạm ứng trên.

Việt Hoàn

(Nguồn: Công văn 1366/TTg-KTTH )

Top