Hà Nội

Tìm đối tác thực hiện đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị công lập vào mục đích liên doanh, liên kết

Trung tâm hội nghị 37 Hùng Vương thông báo lựa chọn đối tác thực hiện đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị công lập vào mục đích liên doanh, liên kết với các nội dung sau:

02/10/2019 14:23

1. Thông tin của đơn vị

- Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương

- Địa chỉ: 37 Hùng Vương, Ba Đình, TP. Hà Nội.

- Số điện thoại: 08048017 

- Fax: 08048352;

2. Tài sản dự kiến liên doanh, liên kết:

- Quyền kinh doanh khai thác toàn bộ 2 tầng mặt bằng Nhà hàng 37 Hùng Vương (là Nhà hàng 2 tầng ở mặt đường 37 Hùng Vương, giáp với Bộ Tư pháp) và các trang thiết bị, tài sản, công cụ dụng cụ của Nhà hàng 37 Hùng Vương;

- Tổng diện tích sử dụng đất: 392 m2;

- Tổng diện tích khai thác : 997 m2.

3. Phương án liên doanh, liên kết:

- Mục tiêu của dự án: Lựa chọn đối tác thực hiện đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị công lập vào mục đích liên doanh, liên kết tại Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương là Nhà hàng 37 Hùng Vương (Nhà hàng 2 tầng ở mặt đường 37 Hùng Vương, giáp với Bộ Tư pháp) có diện tích sử dụng đất 392 m2 ; tổng diện tích khai thác 997 m2 thực hiện các nội dung sau:

- Nội dung dự án:

Hợp tác vận hành, khai thác Nhà hàng 37 Hùng Vương theo mục tiêu đề án;

Đầu tư bổ sung trang thiết bị, công cụ dụng cụ cần thiết để phục vụ hoạt động của Nhà hàng 37 Hùng Vương;

Đầu tư và thanh toán toàn bộ vốn lưu động đáp ứng nhu cầu hoạt động của Nhà hàng 37 Hùng Vương;

- Hình thức đầu tư: Liên doanh, liên kết không thành lập pháp nhân mới;

- Giá trị đầu tư Liên doanh liên kết: Giá trị dự kiến 47.629.000.000 đồng.

- Thời gian Liên doanh liên kết: tối đa 10 năm.

4. Tiêu chí lựa chọn đối tác

Nhà đầu tư có nguyện vọng tham gia quan tâm dự án có thể tìm hiểu thông tin và sẽ được phát một bộ hồ sơ mời quan tâm tại địa chỉ:

- Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương

- Địa chỉ: 37 Hùng Vương, Ba Đình, TP. Hà Nội.

- Số điện thoại: 08048017 

- Fax: 08048352;

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:

- Thời gian nhận hồ sơ lựa chọn đối tác để liên doanh, liên kết: Từ 10 giờ 00 phút ngày 4 tháng 10 năm 2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 14 tháng 10 năm 2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ liên doanh, liên kết: Phòng Kế toán, Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vương, số 37 Đường Hùng Vương-Phường Điện Biên- Quận Ba Đình- Thành phố Hà Nội.

Top