Hà Nội

Tiết kiệm 8.500 tỷ đồng/năm từ các hệ thống nền tảng Chính phủ điện tử

(Chinhphu.vn) - Việc đưa một số hệ thống thông tin nền tảng của Chính phủ điện tử vào vận hành giúp đổi mới lề lối làm việc trong các cơ quan nhà nước cũng như cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp, tiết kiệm 8.500 tỷ đồng/năm cho xã hội.

28/12/2020 15:19

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng cho biết thông tin trên tại Hội nghị Chính phủ với địa phương hôm nay (28/12).

.

Giai đoạn 2016 - 2020 cắt giảm 3.893 điều kiện kinh doanh

.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, trong thời gian qua, thể chế cho công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh được đặc biệt quan tâm, chú trọng.

.

Từ năm 2016 đến nay, đã ban hành 37 văn bản, gồm 08 Nghị định, 19 Nghị quyết, 02 Chỉ thị, thay đổi căn bản quy trình thực hiện thủ tục hành chính từ thủ công, giấy tờ sang điện tử, phi giấy tờ với 1.097 thủ tục, 992 mẫu đơn và 399 tờ khai liên quan đến thủ tục hành chính (TTHC) được cắt giảm, đơn giản hóa.

.

Tính riêng năm 2020, đã cắt giảm thêm 239 điều kiện kinh doanh.

.

Còn tính chung giai đoạn 2016 - 2020, đã cắt giảm 3.893/6.191 điều kiện kinh doanh, 6.776/9.926 danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành và 30 TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành; 1.501 mặt hàng kiểm tra chuyên ngành chồng chéo đã được xử lý. Đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành theo hướng giao cơ quan hải quan làm đầu mối kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu, được khẩn trương xây dựng.

.

“Việc cắt giảm này đã giúp tiết kiệm cho xã hội, người dân, doanh nghiệp khoảng 18 triệu ngày công/năm, tương đương 6.300 tỷ đồng/năm”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết.

.

Giai đoạn 2016 - 2020, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính đã tổ chức 33 phiên họp, hội nghị với Hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước, tiếp nhận, kiến nghị xử lý 442 vấn đề, nhóm vấn đề để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Năm 2020, chủ trì Chương trình nghị sự lần thứ 6 của Mạng lưới thực hành quy định tốt ASEAN-OECD với 03 phiên hội nghị trực tuyến, giúp các nước chia sẻ kinh nghiệm về cải cách quy định để đối phó với khủng hoảng, như đại dịch COVID-19, được Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đánh giá là chương trình trực tuyến thành công nhất.

.

Với những nỗ lực và kết quả đạt được nêu trên của các bộ, cơ quan, địa phương, đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao thứ hạng của Việt Nam trong các xếp hạng quốc tế: Xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu giai đoạn 2016¬2020 của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam tăng 20 bậc, xếp thứ 70/190 quốc gia, nền kinh tế; xếp hạng Năng lực cạnh tranh toàn cầu GCI, năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng 10 bậc giai đoạn 2018-2019, từ 77 lên 67/141 quốc gia; Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2020 của Việt Nam xếp thứ 42/131 quốc gia, nền kinh tế, giữ vị trí số 1 trong nhóm 29 quốc gia cùng mức thu nhập.

.

Vận hành nhiều hệ thống nền tảng Chính phủ điện tử

.

Trong nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, chiến lược, đề án, kế hoạch, bảo đảm hành lang pháp lý cho việc xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

.

Nhiều Hệ thống thông tin nền tảng của CPĐT do Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương được đưa vào vận hành, giúp đổi mới lề lối làm việc trong các cơ quan nhà nước cũng như cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

.

Đó là các Hệ thống: Trục liên thông văn bản quốc gia; Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet); Cổng Dịch vụ công quốc gia sau một năm vận hành; Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP: “Tổng chi phí tiết kiệm cho xã hội ước tính trên 8.500 tỷ đồng/năm từ các Hệ thống trên, theo cách tính của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD)”.

.

Từ năm 2014 đến nay, Việt Nam duy trì nâng hạng bảng xếp hạng xây dựng Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc. Năm 2020, Liên hợp quốc xếp hạng Chính phủ điện của Việt Nam xếp thứ 86/193 quốc gia, vùng lãnh thổ tăng 02 bậc so với năm 2018, duy trì việc tăng hạng liên tục trong giai đoạn 2014-2020 từ vị trí 99 lên vị trí 86, được xếp vào nhóm các nước phát triển Chính phủ điện tử ở mức cao và cao hơn chỉ số trung bình thế giới.

.

Gia Huy

Top