Hà Nội

Tiếp nhận, bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Tô Văn Tuấn, Phó Tổng biên tập Báo Công Thương, Bộ Công Thương, đến công tác tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và giữ chức Phó Tổng Biên tập Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, kể từ ngày 1/1/2011.

05/01/2011 14:21

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng đã quyết định bổ nhiệm hai chuyên viên Phòng Công báo, Vụ Hành chính là bà Hoàng Thị Thu Hiền và bà Cao Nhật Quang giữ các chức vụ Phó Trưởng Phòng Công báo.

Đồng thời Văn phòng Chính phủ quyết định điều động bà Hoàng Thị Hà, nhân viên Nhà khách 37 Hùng Vương, đã được điều động tạm thời đến công tác tại Văn phòng Công đoàn - Văn phòng Chính phủ (từ 1/7/2010 đến 31/12/2010) nay tiếp tục công tác tại Văn phòng Công đoàn từ 1/1/2011 đến khi có quyết định mới của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

Huy Đỗ
(Nguồn: Các Quyết định số 01, 02, 03, 05/QĐ-VPCP)

 

Top