Hà Nội

Thủ tướng chỉ đạo việc triển khai các dự án trọng điểm về dầu khí

(Website Chính phủ) - Ngày 25/9, tại Công văn số 5415/VPCP-DK, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến chỉ đạo tình hình triển khai các dự án trọng điểm về dầu khí, bao gồm: Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Dự án Khí-Điện-Đạm Cà Mau, Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn và Nhà máy lọc dầu số 3.

26/09/2007 16:47

Đóng chiếc cọc đầu tiên xây dựng Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Đối với gói thầu số 1 4 và 2 3, Tập đoàn Dầu khí tiếp tục yêu cầu Tổng thầu Technip (TPC) khẩn trương hoàn thành tiến độ chi tiết năm 2007 kèm theo các giải pháp thực hiện theo mốc 44 tháng như hợp đồng đã ký.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tập đoàn Dầu khí rà soát lại các vấn đề phát sinh, lựa chọn các hạng mục có thể đàm phán và xem xét, giải quyết ngay; đối với các hạng mục khác, thông báo bằng văn bản cho nhà thầu là hai bên sẽ đàm phán, giải quyết sau khi Nhà máy đi vào vận hành đúng tiến độ.

Dự án Khí - Điện - Đạm Cà Mau

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nhà thầu Vietsopetro giám sát chặt chẽ việc vận chuyển thiết bị gia nhiệt, chuẩn bị tốt việc lắp đặt thiết bị theo kế hoạch ngừng cung cấp khí để thi công chu trình hỗn hợp của nhà máy điện Cà Mau 1. Nhà thầu Lilama khẩn trương bổ sung nhân lực, thiết bị thi công chu trình hỗn hợp nhà máy điện Cà Mau 1 và nhà máy điện Cà Mau 2 theo tiến độ đã đề ra.

Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn và Nhà máy Lọc dầu số 3

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4197/VPCP-DK ngày 30/7/2007 của Văn phòng Chính phủ.

Phương Lan

(Nguồn: Công văn số 5415/VPCP-DK )

Top