Hà Nội

Thành lập Trường Đại học Hà Hoa Tiên tại Hà Nam

(Website Chính phủ) - Ngày 25/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã cho phép thành lập Trường Đại học Hà Hoa Tiên tại tỉnh Hà Nam.

26/09/2007 14:53

Trường Đại học Hà Hoa Tiên hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 14/2005/QĐ-TTg ngày 17/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Mai Hương

(Nguồn: Quyết định số 1276/QĐ-TTg)

Top