Hà Nội

Sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước và doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh, Lào Cai

(Website Chính phủ) - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 2007-2009); Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Lào Cai (giai đoạn 2007-2010).

24/09/2007 13:00

Đối với tỉnh Hà Tĩnh, năm 2007: Sáp nhập các Trung tâm Quản lý nước sạch huyện, thị xã vào Công ty Cấp nước Hà Tĩnh; chuyển Cảng Hà Tĩnh về làm doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh; Chuyển 3 công ty Xổ số Kiến thiết, Lâm nghiệp - Dịch vụ Hương Sơn, Lâm nghiệp - Dịch vụ Chúc A thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước.

Năm 2008, tiến hành hợp nhất 7 công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi trong tỉnh thành Công ty Thủy lợi Nam Hà Tĩnh và Công ty Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh. Cũng trong năm 2008 tiến hành chuyển 2 công ty này thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước.

Giai đoạn 2007-2009, tỉnh Hà Tĩnh sẽ cổ phần hóa 10 công ty, xí nghiệp trên địa bàn.

Tại Quyết định số 1261/QĐ-TTg, giai đoạn 2007-2008, tỉnh Lào Cai chuyển 3 công ty Xổ số Kiến thiết, Lâm trường Bảo Yên, Lâm trường Văn Bàn thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Giai đoạn 2007-2008, thực hiện cổ phần hóa 8 công ty và giải thể Công ty Rau quả Sa Pa vào năm 2007.

Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai xây dựng phương án thí điểm cổ phần hóa hai nông trường Phong Hải, Thanh Bình, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Mai Hương

(Nguồn: Quyết định số 1261/QĐ-TTg, 1262/QĐ-TTg)

Top