Hà Nội

Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

(Chinhphu.vn) - Vừa qua, các Chi bộ thuộc Đảng bộ Cục Hành Chính – quản trị II, Văn Phòng Chính phủ (VPCP) đã tiến hành đại hội thành công, bầu ra Chi ủy mới nhiệm kỳ 2020-2022.

24/03/2020 16:41

 Ra mắt cấp ủy mới Chi bộ Hành chính – Tổ chức.

Báo cáo chính trị tại Đại hội Chi bộ Hành chính – Tổ chức, cho biết trong nhiệm kỳ 2017-2020 Chi bộ luôn tạo điều kiện cho tất cả đảng viên tham gia học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của đảng; tiếp cận tài liệu của đảng để học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của đảng như phổ biến trực tiếp tại Chi bộ. Thường xuyên giáo dục đảng viên, quần chúng nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp và nghị quyết của Chi bộ và triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung nghị quyết đã đề ra.

.

Một trong những điểm nổi bật về công tác chuyên môn trong nhiệm kỳ qua là các đảng viên Chi bộ chấp hành đúng quy định về công vụ, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong công tác đối với quần chúng, hoàn thành công việc đã được phân công một cách thiết thực, hiệu quả.

.

Nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ Hành chính – Tổ chức nhiệm kỳ 2020-2022 là duy trì tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên chi bộ tham gia học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng; Chi bộ đã thường xuyên phối hợp với lãnh đạo đơn vị chỉ đạo đảng viên, công chức gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

.

Các đảng viên Chi bộ chấp hành đúng quy định về công vụ, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong công tác đối với quần chúng, hoàn thành công việc đã được phân công một cách thiết thực, hiệu quả. Hàng năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Giữ vững Chi bộ “trong sạch, vững mạnh”.

.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bày tỏ nhất trí cao với báo cáo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội đã bầu đồng chí Lê Phương Nam, làm Bí thư Chi bộ Hành chính – Tổ chức; Trần Nguyên Hồng làm Phó Bí thư Chi bộ Hành chính – Tổ chức.

.

Mới đây, Chi bộ Nghiên cứu tổng hợp(Cục HC-QT II) đã tiến hành Đại hội, để bầu ra cấp ủy mới.

.

Báo cáo chính trị tại Đại hội Chi bộ Nghiên cứu tổng cho biết, trong nhiệm kỳ 2017-2020 đã đạt được những kết quả nổi bật đó là các đảng viên trong Chi bộ đã phát huy tính chủ động, sáng tạo; luôn cải tiến phương pháp thu thập và xử lý thông tin. Qua đó nắm bắt các thông tin nóng, diễn biến tình hình kinh tế - xã hội tại các địa phương khu vực phía Nam kịp thời, nhanh chóng, từ đó, tham mưu, đề xuất lên cho lãnh đạo Chính phủ phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác đảng nhiệm kỳ 2020-2020, toàn thể đảng viên Chi bộ Nghiên cứu tổng hợp tham gia học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của đảng; Thực hiện tốt cuộc vận động “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh“ theo chủ đề từng năm, trên tinh thần “ xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên VPCP theo tấm gương Bác Hồ“.

.

Toàn thể cán bộ, công chức trong bộ phận Nghiên cứu tổng hợp hoàn thành công việc đã được phân công một cách sáng tạo và hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bày tỏ nhất trí cao với báo cáo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội đã bầu đồng chí  Nguyễn Tuấn Phong làm Bí thư Chi bộ Nghiên cứu tổng hợp.

.

Cùng với các Chi bộ trên, trong tháng 3/2020, các Chi bộ thuộc Đảng bộ Cục Hành chính – Quản trị II (VPCP) cũng đã tiến hành đại hội thành công, bầu ra Chi ủy mới nhiệm kỳ 2020-2022 đó là Chi bộ Phòng Quản trị; Chi bộ Tài vụ; Chi bộ Phòng Bảo vệ; Chi bộ Đoàn xe.

Một số hình ảnh đại hội của các Chi bộ thuộc Đảng bộ Cục Hành chính – Quản trị II (VPCP):

Đại hội Chi bộ Nghiên cứu tổng hợp.

Đại hội chi bộ Phòng Quản trị

Ra mắt cấp ủy mới Chi bộ Phòng Bảo vệ

Ra mắt cấp ủy mới Chi bộ Đoàn xe

Đại hội chi bộ Phòng Tài vụ

 

Lê Anh

Top