Hà Nội

Nỗ lực hơn để đáp ứng kỳ vọng về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số

(Chinhphu.vn) - Trong 6 tháng cuối năm và thời gian tới, nhiệm vụ rất nặng nề, Đảng bộ Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính nỗ lực tập trung thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm chất lượng và thời hạn theo đúng kế hoạch công tác, đáp ứng được kỳ vọng của người dân, sự mong mỏi của lãnh đạo Chính phủ đối với công tác cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số.

28/06/2023 17:52
Nỗ lực hơn để đáp ứng kỳ vọng về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số - Ảnh 1.

Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Đảng ủy Cục Kiểm soát TTHC- Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Ngày 28/6, Đảng ủy Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Nhiều kết quả nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Ngô Hải Phan, Bí thư Đảng ủy Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC) cho biết, từ đầu năm đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo Cục, cùng với sự nỗ lực của các Đảng viên, cán bộ, công chức, Cục Kiểm soát TTHC đã tiếp tục duy trì nề nếp và kỷ luật công tác, tổ chức thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm theo đúng tiến độ.

Trong đó, những kết quả nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị như: Cục đã phối hợp thẩm tra, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; chủ động tham mưu, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 3 văn bản chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo chấn chỉnh về hành vi gây khó khăn, nhũng nhiễu, trục lợi trong giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai tại tỉnh Tuyên Quang.

Về kiểm soát quy định thủ tục hành chính, Cục đã chủ trì thẩm tra 01 dự thảo văn bản và phối hợp thẩm tra 31 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định 229 TTHC, trong đó, đã đề nghị không quy định 20 thủ tục, sửa đổi, bổ sung 165 thủ tục (chiếm 80,8% tổng số thủ tục quy định tại các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC).

Đã quản lý và bảo đảm hoạt động ổn định của Cở sở dữ liệu quốc gia về TTHC; Cục thường xuyên kiểm soát chất lượng quyết định công bố TTHC và thủ tục được đăng tải, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC của các bộ, ngành, địa phương. Từ đầu năm đến nay, các bộ, ngành, địa phương đã cập nhật 1.539 Quyết định công bố TTHC và danh mục TTHC, đã công khai 170 TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Đặc biệt, Cục đã chủ động rà soát các TTHC, cung cấp dịch vụ công có liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm ký ban hành văn bản gửi đến các bộ, ngành, địa phương về việc công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện TTHC có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc xác nhận tại nơi cư trú.

Cũng trong 6 tháng đầu năm (tính từ ngày 01/01 đến ngày 15/6/2023), qua Hệ thống thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cục đã tiếp nhận 1.651 phản ánh, kiến nghị, trong đó có 1.154 phản ánh, kiến nghị thuộc phạm vi xem xét, xử lý; đã phân loại và chuyển 818 phản ánh, kiến nghị đến các bộ, ngành, địa phương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền, 336 phản ánh, kiến nghị đang đề nghị người dân cung cấp bổ sung thông tin.

Các Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được vận hành tốt. 6 tháng đầu năm, số lượng văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia là trên 6 triệu văn bản. Lũy kế đến nay, đã có hơn 23 triệu văn bản gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 58 dịch vụ công trực tuyến có trên 3,62 triệu tài khoản đăng ký; trên 56 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; trên 9,85 nghìn hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng; trên 6,53 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 2,441 nghìn tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, Cổng đã cung cấp trên 4.400 dịch vụ công trực tuyến; đã có hơn 12,97 triệu tài khoản đăng ký; hơn 392 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; hơn 28,43 triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích; hơn 28,35 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng; hơn 17,23 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 10,391 nghìn tỷ đồng; hơn 577 nghìn cuộc gọi tới tổng đài.

Đến nay, đã có 69/179 chế độ báo cáo được tích hợp hoặc nhập liệu trực tiếp trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ...

Nỗ lực hơn để đáp ứng kỳ vọng về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số - Ảnh 2.

Đồng chí Ngô Hải Phan, Bí thư Đảng ủy Cục Kiểm soát TTHC phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Cục đã triển khai phổ biến, tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, đảng viên các văn bản chỉ đạo của cấp trên; chỉ đạo các Chi bộ tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần có hiệu quả vào công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ đảng luôn được đảng ủy quan tâm chỉ đạo, trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ Cục không có cán bộ, đảng viên vi phạm. Mỗi cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện và xác định là hạt nhân trong công tác dân vận của đảng, vận động quần chúng nhân dân chấp hành chỉ thị, nghị quyết của đảng, tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng, giám sát hoạt động của chính quyền các cấp…

Những việc đã làm tốt cần làm tốt hơn nữa

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy VPCP đánh giá cao các kết quả đạt được của Đảng bộ Cục Kiểm soát TTHC trong 6 tháng đầu năm. Đảng bộ Cục là một trong những đơn vị đầu tàu về công tác Đảng trong Đảng bộ VPCP, chế độ báo cáo, sinh hoạt thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định của Đảng.

Với khối lượng công việc rất lớn, cán bộ, đảng viên của Cục đã đoàn kết, nỗ lực phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.

Theo đồng chí Hoàng Ngọc, những kết quả đạt được trong công tác chuyên môn đã thể hiện công tác chính trị, tư tưởng, công tác Đảng của Đảng bộ Cục Kiểm soát TTHC là rất tốt. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy, các chi bộ đã góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Hoàng Ngọc mong muốn thời gian tới, Đảng ủy Cục Kiểm soát TTHC tiếp tục quan tâm làm tốt công tác lãnh đạo chính trị, động viên tư tưởng, từ đó góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, vững vàng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên vượt qua áp lực, hoàn thành tốt công việc; tiếp tục chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, công tác xây dựng đảng và bảo vệ chính trị nội bộ...

Nỗ lực hơn để đáp ứng kỳ vọng về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số - Ảnh 3.

Đồng chí Hoàng Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy VPCP phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy VPCP, đồng chí Ngô Hải Phan cho biết, trong 6 tháng cuối năm và thời gian tới, nhiệm vụ rất nặng nề, Đảng bộ Cục Kiểm soát TTHC cần nỗ lực tập trung thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm chất lượng và thời hạn theo đúng kế hoạch công tác.

Trong đó tiếp tục rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý để nâng cao hiệu quả công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số quốc gia; làm tốt công tác tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và xây dựng Chính phủ điện tư, hướng tới Chính phủ.

"Những việc đã làm tốt cần làm tốt hơn nữa. Đảng bộ Cục tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, nỗ lực hơn nữa để đáp ứng được kỳ vọng của người dân, sự mong mỏi của lãnh đạo Chính phủ đối với công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số", đồng chí Ngô Hải Phan nhấn mạnh.

Hoàng Giang

Top