Hà Nội

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài được Nhà nước hỗ trợ

(Website Chính phủ) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định thành lập Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước (QHTVL) trên cơ sở tổ chức lại Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động nhằm phát triển và mở rộng thị trường lao động ngoài nước, nâng cao chất lượng nguồn lao động, hỗ trợ giải quyết rủi ro cho người lao động và doanh nghiệp.

05/09/2007 17:45


Người lao động đi làm việc ở nước ngoài sẽ được nhà nước hỗ trợ

QHTVL do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quản lý, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, được miễn nộp thuế, hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Số dư quỹ năm trước được chuyển sang năm sau sử dụng.

Các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (quy định tại Điều 8 Luật Người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài) theo hợp đồng thì trích 1% số tiền thu dịch vụ hàng năm để đóng góp vào QHTVL. Người lao động đi làm việc ở nước ngoài đóng góp vào QHTVL mức 100.000 đồng/người/hợp đồng.

QHTVL sẽ hỗ trợ cho chi phí hoạt động thăm dò, khảo sát và tìm hiểu các điều kiện của thị trường lao động mới, hoạt động củng cố và phát triển thị trường lao động truyền thống (tối đa 30%); hỗ trợ cho chi phí hoạt động quảng bá nguồn lao động Việt Nam ở nước ngoài (tối đa mức 50%).

Đối với việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn lao động, QHTVL cung cấp miễn phí giáo trình, tài liệu bồi dưỡng ngoại ngữ, kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Người lao động là con thương binh, liệt sỹ, đối tượng hưởng chế độ, chính sách ưu đãi hoặc thuộc diện hộ nghèo, dân tộc thiểu số được QHTVL hỗ trợ 50% mức học phí bồi dưỡng tay nghề, ngoại ngữ.

Ngoài ra, QHTVL sẽ hỗ trợ giải quyết những rủi ro cho người lao động và doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành.

Mai Hương

(Nguồn: Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg)

 

Top