Hà Nội

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ VPCP

(Chinhphu.vn) - Đảng bộ VPCP là đảng bộ có truyền thống đoàn kết, gương mẫu, các đại biểu sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, thảo luận, đóng góp ý kiến, thực hiện tốt các nội dung, chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

25/08/2020 15:28

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại phiên trù bị. Ảnh: Hoàng Giang

Chiều 25/8, Đảng bộ VPCP tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (phiên trù bị). Phiên trù bị có sự tham dự của Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng; các đồng chí lãnh đạo VPCP, Ủy viên BCH Đảng bộ VPCP nhiệm kỳ 2015-2020 và gần 200 đại biểu đại diện 26 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ VPCP.

.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, Đoàn Thư ký Đại hội, bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

.

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 155-KH/ĐUK ngày 10/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch số 33-KH/ĐU của Đảng ủy VPCP về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thuộc Đảng bộ VPCP, thời gian qua Đảng bộ VPCP đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội 75 chi bộ và 9 đảng bộ cơ sở trực thuộc.

.

Đại hội các Đảng bộ, chi bộ VPCP đã diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đúng nguyên tắc, đúng điều lệ của Đảng và hướng dẫn của Trung ương. Thành công của các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã tạo tiền đề quan trọng cho việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

.

Sau một thời gian chuẩn bị chu đáo và hoàn tất các nội dung phục vụ công tác Đại hội, được sự đồng ý của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, hôm nay, Đảng bộ Văn phòng Chính phủ tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong 2 ngày (25-26/8/2020) để tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được và kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020.

.

Ảnh: Hoàng Giang

Tại phiên trù bị, Đại hội sẽ thông qua Chương trình làm việc của Đại hội; Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Phổ biến Quy chế bầu cử trong Đảng. Đại hội cũng nghe báo cáo tổng hợp tham gia góp ý văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng tại phiên trù bị, Đại hội sẽ tập trung cho phần tham luận của các Đảng bộ, chi bộ; thảo luận, biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp góp ý văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh, Đảng bộ VPCP là đảng bộ có truyền thống đoàn kết, gương mẫu, vì vậy, để thực hiện tốt các nội dung của Đại hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đề nghị các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, tập trung nghiên cứu thảo luận đóng góp ý kiến, thực hiện tốt các nội dung, chương trình Đại hội đề ra để góp phần vào sự thành công của Đại hội.

.

Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 2 ngày (25-26/8). Vào sáng mai (26/8), Đảng bộ VPCP sẽ tiến hành phiên chính thức. Dự kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng sẽ tới dự và phát biểu tại Đại hội.

.

Gia Huy

Top