Hà Nội

Nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Triển khai chương trình công tác năm 2024, ngày 17/4, Đảng ủy Cổng TTĐT Chính phủ tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về “Công tác nghiên cứu, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội”.

17/04/2024 17:39
Nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ- Ảnh 1.

TS. Nguyễn Thế Hưởng, Viện Nghiên cứu dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ tại buổi sinh hoạt chuyên đề - Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Tại đây, TS. Nguyễn Thế Hưởng, Viện Nghiên cứu dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao đổi với các cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ về phương pháp nghiên cứu, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội cũng như vận dụng vào việc góp phần thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của Cổng TTĐT Chính phủ trong bối cảnh mới thông qua những câu chuyện, ví dụ cụ thể.

TS. Nguyễn Thế Hưởng cũng chia sẻ những gợi mở về tri thức, trí thức, kiến thức, kinh nghiệm, trí tuệ và phương pháp khai mở tư duy, nâng tầm trí tuệ, khơi dậy ý chí, khát vọng cống hiến của cán bộ, đảng viên cho cơ quan, đơn vị.

Theo TS. Nguyễn Thế Hưởng, một trong những nội dung của công tác nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội mà Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: "Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội". Đồng thời: "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng để phòng, chống "diễn biến hòa bình", thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội.

Công tác nghiên cứu, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội có vai trò quan trọng trong tham mưu quá trình ra quyết định lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước; góp phần củng cố và mở rộng dân chủ trong Đảng và trong xã hội; nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận; góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả các công tác xây dựng Đảng; giải quyết các mâu thuẫn, xung đột, điểm nóng trong xã hội...

Nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ- Ảnh 2.

Bí thư Đảng ủy Cổng TTĐT Chính phủ, Phó Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ Lê Việt Đông phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề - Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Bí thư Đảng ủy Cổng TTĐT Chính phủ, Phó Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ Lê Việt Đông cảm ơn TS. Nguyễn Thế Hưởng - nhà nghiên cứu lâu năm, tâm huyết về công tác nghiên cứu, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. 

Đồng chí Lê Việt Đông đánh giá đây là chuyên đề hết sức bổ ích và lí thú với Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ và công tác chuyên môn của cơ quan. Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng cũng như vai trò của việc nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trong bối cảnh hiện nay cùng với các thông tin quan trọng, chính thống trên báo chí.

Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển, việc nắm bắt dư luận xã hội càng có ý nghĩa quan trọng nhằm phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ- Ảnh 3.

Buổi sinh hoạt chuyên đề có nội dung bổ ích và lí thú với Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ và công tác chuyên môn của cơ quan - Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Theo đồng chí Lê Việt Đông, một trong những chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ là công tác bảo đảm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian qua, Cổng TTĐT Chính phủ đã thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất và các báo cáo khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chủ động theo dõi, phối hợp, nắm tình hình thực tiễn để kịp thời tham mưu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo xử lý những vấn đề cấp bách, nổi cộm, bức xúc, dư luận xã hội quan tâm.

Đồng chí Lê Việt Đông cũng cho biết, thời gian tới, Đảng ủy Cổng TTĐT Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội để có định hướng đúng đắn, kịp thời góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Hoàng Giang

Top