Hà Nội

Năm 2007, dự toán tổng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là 28.357 tỷ đồng

(Website Chính phủ) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có Quyết định 153/2007/QĐ-TTg ngày 20/9/2007 về việc giao dự toán thu, chi năm 2007 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Theo đó, dự toán tổng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2007 là 28.357 tỷ đồng.

24/09/2007 17:30

Chỉ tiêu dự toán năm 2007 cụ thể như sau: thu bảo hiểm xã hội bắt buộc là 22.536 tỷ đồng, thu bảo hiểm y tế bắt buộc là 5.180 tỷ đồng, thu bảo hiểm y tế tự nguyện là 641 tỷ đồng; chi quản lý bộ máy Bảo hiểm xã hội Việt Nam là 815 tỷ đồng và chi đầu tư xây dựng cơ bản 160 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính hướng dẫn dự toán chi bảo hiểm xã hội, chi bảo hiểm y tế và kế hoạch đầu tư tăng trưởng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2007 theo quy định hiện hành.

Phương Mai

(Nguồn: Quyết định 153/2007/QĐ-TTg )

Top