Hà Nội

Mời thầu về: Duy trì chăm sóc thảm cỏ, vệ sinh đường nội bộ khuôn viên Dinh Thống Nhất

02/03/2017 08:47

- Tên Bên mời thầu: Hội trường Thống Nhất.

- Tên gói thầu: Duy trì chăm sóc thảm cỏ, vệ sinh đường nội bộ khuôn viên Dinh.- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Giá gói thầu: 2.496.960.000 đồng.

- Nội dung chính của gói thầu: Duy trì chăm sóc thảm cỏ, vệ sinh đường nội bộ trong khuôn viên Dinh theo đúng những quy định về duy trì cây xanh, thảm cỏ, sân bãi, đường đi đảm bảo xanh tốt, sạch đẹp cho công trình.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

- Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 08 giờ 00, ngày 02 tháng 3 năm 2017 đến trước 14 giờ 00, ngày 09 tháng 3 năm 2017 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Hội trường Thống Nhất, địa chỉ: 106 Nguyễn Du, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, ĐT: 080.85035 – 080.85073; fax: 080.85058.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ mời thầu: 14 giờ 00, ngày 09 tháng 3 năm 2017 tại Hội trường Thống Nhất, địa chỉ: 106 Nguyễn Du, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.


 

Top