Hà Nội

Mời thầu: Thiết lập hệ thống tiếp nhận, theo dõi và tổng hợp các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên Trang Thông tin doanh nghiệp của Cổng TTĐT Chính phủ

12/12/2016 15:44

- Tên Bên mời thầu: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- Tên gói thầu: Thiết lập hệ thống tiếp nhận, theo dõi và tổng hợp các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên Trang Thông tin doanh nghiệp của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 10 giờ 15 ngày 15 tháng 12 năm 2016 đến trước 10 giờ 15, ngày 22 tháng 12 năm 2016 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

- Số Điện thoại: 080.48922. Fax: 080.48614.

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là 10 giờ 15 phút, ngày 22 tháng 12 năm 2016 tại phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Top