Hà Nội

Mời thầu mua sắm trang thiết bị hạ tầng kỹ thuật cho hệ thống tổng hợp, thống kê, phân tích, dự đoán xu hướng thông tin trên Internet

30/09/2016 14:51

- Tên Bên mời thầu: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị hạ tầng kỹ thuật cho hệ thống tổng hợp, thống kê, phân tích và dự đoán xu hướng thông tin các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội trên Internet.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 08 giờ 30, ngày 28 tháng 9 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 10 tháng 10 năm 2016 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

- Số Điện thoại: 080.49135. Fax: 080.48614.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ dự thầu: Chậm nhất là 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 10 năm 2016 tại phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Top