Hà Nội

Mời chào hàng cạnh tranh về thuê dịch vụ bảo vệ

23/12/2016 11:56

- Tên Bên mời thầu: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- Tên gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ trụ sở số 14-16 Lê Hồng Phong và số 4 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

- Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 09 giờ 00 ngày 23 tháng 12 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 30 tháng 12 năm 2016 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội (số điện thoại: 080.43162, Fax: 080.48614).

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ mời thầu: Chậm nhất là 09 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2016 tại Phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội


 

Top