Hà Nội

Mời chào hàng cạnh tranh

04/10/2017 08:38

- Tên Bên mời thầu: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- Tên gói thầu: Cải tạo, sửa chữa trụ sở 16 Lê Hồng Phong.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 09 giờ 00 ngày 04 tháng 10 năm 2017 đến trước 09 giờ 00, ngày 13 tháng 10 năm 2017 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

 - Số Điện thoại: 080.48434. Fax: 080.48614.

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là 09 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 10 năm 2017 tại phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Top