Hà Nội

Lan tỏa hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(Chinhphu.vn) – Nhân dịp kỷ niệm 131 năm (19/5/1890-19/5/2021) Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chiều 12/5, Đảng ủy Cổng TTĐT Chính phủ tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác thông tin báo chí”.

12/05/2021 18:10

Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo chia sẻ tại buổi nói chuyện chuyên đề. Ảnh: Hoàng Giang

Về phía Cổng Thông tin điện tử Chính phủ có các đồng chí: Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ Lê Việt Đông;  Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Cổng TTĐT Chính phủ Tô Văn Tuấn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ, Ban lãnh đạo cơ quan, Chi ủy các chi bộ; lãnh đạo các ban, đơn vị và các cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ.

.

Về phía khách mời có Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - người đã dành hơn 50 năm nghiên cứu, sưu tầm, kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo đã kể lại những câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp, những giây phút cuối đời vô cùng xúc động của Người; đồng thời phân tích một số luận điểm của Bác về báo chí, cả về tư tưởng, đạo đức, phong cách làm báo, đặc biệt nhấn mạnh đạo đức của người làm báo…

.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh luôn gắn liền với hoạt động báo chí. Người làm báo, viết báo để phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và nhân loại. Chủ tịch Hồ Chí Minh thấu hiểu rất sâu sắc hoạt động báo chí, xem báo chí là một thứ vũ khí sắc bén của cách mạng và đã sử dụng báo chí một cách tài tình để tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng chế độ xã hội mới, xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc.

.

Người đã để lại tư tưởng, di sản báo chí đồ sộ, quý giá, một phong cách báo chí mẫu mực, độc đáo. Tư tưởng, phong cách báo chí Hồ Chí Minh tiếp tục là “kim chỉ nam” dẫn đường cho báo chí cách mạng và những người làm báo trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen.

.

Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ Lê Việt Đông phát biểu tại buổi nói chuyện chuyên đề. Ảnh: Hoàng Giang

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ Lê Việt Đông cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo đã chia sẻ những thông tin rất sâu sắc, truyền cảm. Đây là động lực lớn trong công việc của Đảng ủy, Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn quan trọng mà Chính phủ, Thủ tướng, Chính phủ, VPCP giao cho Cổng TTĐT Chính phủ.

.

Qua buổi nói chuyện, với chức năng nhiệm vụ của mình, Cổng TTĐT Chính phủ sẽ nỗ lực hết mình để lan tỏa tích cực hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần vào công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng như xây dựng đất nước hùng cường.

.

Hiện nay, trong toàn Đảng đang đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua buổi nói chuyện rất bổ ích hôm nay của Giáo sư Hoàng Chí Bảo, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ Lê Việt Đông đề nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh sâu, rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

.

Ảnh: Hoàng Giang

Đề nghị các Chi bộ cần đưa đưa nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào nội dung sinh hoạt thường xuyên hơn của các chi bộ bằng các hình thức phong phú, đa dạng, sinh động và hấp dẫn hơn.

.

Trong đó đặc biệt quan tâm việc nêu cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm nêu gương đối với đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục theo dõi, giám sát tình hình, chỉ đạo giải quyết các công việc, làm sao sinh hoạt chi bộ ngày càng tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất và đẩy mạnh các việc làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nâng cao hiệu quả chất lượng công việc. Đó chính là việc học Bác thiết thực hằng ngày, không phô trương, hình thức.

.

Đồng thời, các Chi bộ cần chú ý biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo quy định.

.

“Nhiệm vụ của Cổng TTĐT Chính phủ, Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ rất nặng nề, chúng ta học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nên quyết tâm cao độ để hoàn tốt các nhiệm vụ của Chính phủ, lãnh đạo, Đảng ủyVPCP tin tưởng giao phó”, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ Lê Việt Đông nhấn mạnh.

Hoàng Giang

Top