Hà Nội

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Văn phòng Chính phủ

(Chinhphu.vn) - Sáng 28/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Văn phòng Chính phủ trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (28/8/1945-28/8/2015) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

28/08/2015 10:16

 

 Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Văn phòng Chính phủ. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dự Lễ kỷ niệm có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; nguyên Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; các Phó Thủ tướng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các Văn phòng Trung ương, các Bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh/TP; cán bộ, công chức, viên chức VPCP qua các thời kỳ.

.

70 năm phấn đấu không ngừng nghỉ

.

Cách đây 70 năm, ngày 28/8/1945, năm ngày trước khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu đã ra tuyên cáo trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ của nước Việt Nam mới.

.

Đó cũng là ngày đánh dấu sự ra đời của bộ máy giúp việc của Chính phủ với tên gọi là Văn phòng Chủ tịch Chính phủ, tiền thân của Văn phòng Chính phủ và từ đó, ngày 28/8 trở thành Ngày truyền thống của Văn phòng Chính phủ (VPCP) cũng như của Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước.

.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên nêu rõ, ngay từ những ngày đầu thành lập, với số cán bộ chỉ vài chục người, Văn phòng Chủ tịch Chính phủ đã vinh dự được trực tiếp tham mưu giúp việc Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hội đồng Chính phủ lãnh đạo điều hành công việc của đất nước, diệt giặc dốt, giặc đói và giặc ngoại xâm; củng cố chính quyền cách mạng non trẻ, bảo vệ thành quả cách mạng; tổ chức Tổng tuyển cử bầu Quốc hội; soạn thảo Hiến pháp và chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến toàn quốc.

.

Trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, cùng với việc từng bước ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự, VPCP đã cùng các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu giúp việc Chính phủ, Chủ tịch Chính phủ, vừa xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân, vừa thực hiện chính sách kinh tế thời chiến, hoạt động ngoại giao cũng như các chế độ, chính sách và công tác thi đua khen thưởng động viên sức người sức của cho cuộc kháng chiến.

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Sau ngày thống nhất đất nước (30/4/1975), VPCP đã tham mưu việc xây dựng và kiện toàn bộ máy tổ chức, cơ chế hoạt động, lề lối làm việc của các Bộ, ngành, địa phương; ban hành nhiều văn bản quan trọng, đổi mới cơ chế chính sách, từng bước xóa bỏ quan liêu, bao cấp; mở rộng quyền chủ động sản xuất kinh doanh; quản lý giá - lương - tiền; phát triển giáo dục, văn hóa, y tế, khoa học kỹ thuật; mở rộng quan hệ đối ngoại; bảo đảm an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

.

Bước vào thời kỳ đổi mới, VPCP đã cùng các Bộ, ngành tích cực, chủ động tham mưu việc ban hành nhiều cơ chế, chính sách mới xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quan tâm phát triển nguồn nhân lực, thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu lớn, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

.

Trong suốt 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VPCP luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng tận tụy, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chung của đất nước.

 

 Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên báo cáo tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Liên tục đổi mới, chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác

.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, VPCP đã không ngừng đổi mới, chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác.

.

Đó là, việc triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và của Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp. Công tác thông tin, truyền thông được đẩy mạnh nhằm phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ  đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đáp ứng nhu cầu thông tin của nhân dân.

.

Hiện nay, VPCP đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung xây dựng Chính phủ điện tử, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả xử lý công việc; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, phẩm chất và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ.

.

Từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại VPCP nhận thức đầy đủ về vai trò, trách nhiệm tuyệt đối trung thành, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với tăng cường “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

.

Với những thành tích đạt được, VPCP đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác.

.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, VPCP vinh dự được được Đảng, Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quý Huân chương Độc lập hạng Nhất.

 

 Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Sứ mệnh to lớn, trách nhiệm nặng nề

.

*Phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh

.

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đánh giá trong 70 năm xây dựng và trưởng thành, VPCP đã đồng tâm, hợp lực, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

.

Trước yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh sứ mệnh, trách nhiệm của VPCP là rất to lớn và nặng nề trong việc tham mưu tổng hợp trên tất cả các lĩnh vực, trực tiếp giúp việc cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

.

VPCP cần tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, triển khai có hiệu quả việc  xây dựng, theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật; phục vụ chu đáo, hiệu quả các hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

.

“Văn phòng phải đi đầu trong cải cách hành chính, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện Chính phủ điện tử; chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần tạo đồng thuận cao trong xã hội”, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nêu rõ.

.

Phó Thủ tướng đề nghị VPCP cần tiếp tục đề cao kỷ cương, kỷ luật; thực hiện phê bình và tự phê bình; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng; học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng cường đoàn kết nội bộ, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tài, có tầm, tận tâm, tận lực phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, mỗi cán bộ, công chức, viên chức của VPCP cần quán triệt lời dạy của Hồ Chủ tịch: “Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân ta phải hết sức tránh".

.

Phó Thủ tướng tin tưởng, với truyền tốt đẹp, VPCP sẽ tiếp tục đoàn kết, lao động sáng tạo, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, tiếp tục ghi thêm những trang sử vẻ vang của Văn phòng, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp đổi mới đất nước, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

.

Thành Chung-Gia Huy

.

Top