Hà Nội

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức VPCP giai đoạn 2011-2015

(Chinhphu.vn) - Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ từ nay đến 2015 đặt chỉ tiêu 100% cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm vào ngạch; trên 90% cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý; 70-80% cán bộ, công chức thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm theo vị trí việc làm.

09/11/2011 17:27

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ ở trong nước gồm: Đào tạo lý luận chính trị; đào tạo kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính nhà nước; đào tạo ngoại ngữ, tin học; bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước về lĩnh vực chuyên ngành và vị trí việc làm theo chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm.

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ ở nước ngoài gồm kiến thức, kinh nghiệm của các nước trên thế giới về các lĩnh vực: Kinh tế; tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực; hành chính, cải cách hành chính và pháp luật; khoa học, giáo dục, xã hội và văn hóa; các vấn đề về phòng, chống thiên tai, thảm họa và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2015, sẽ đào tạo kiến thức về Quản lý hành chính nhà nước cho 395 cán bộ, công chức; đào tạo lý luận chính trị cao cấp và trung cấp cho 125 cán bộ, công chức; đào tạo bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế 500 cán bộ, công chức; đào tạo theo vị trí lãnh đạo, quản lý 95 cán bộ, công chức; đào tạo theo vị trí việc làm 2.500 cán bộ, công chức; đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài 990 cán bộ, công chức;...

Văn phòng Chính phủ cũng sẽ xây dựng và hoàn thiện Quy chế đào tạo, bồi dưỡng theo hướng cán bộ, công chức Văn phòng Chính phủ chủ động lựa chọn, đăng ký tham gia những khóa bồi dưỡng phù hợp với năng lực và vị trí công việc đang đảm nhiệm.

Bên cạnh đó, tích cực phối hợp với các Văn phòng Trung ương tiếp tục thực hiện Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 4 Văn phòng Trung ương, trong đó tập trung mở các lớp dành riêng cho công chức 4 Văn phòng.

Đồng thời, từng bước hình thành đội ngũ giảng viên kiêm chức gồm các cán bộ, công chức có trình độ lý luận và kinh nghiệm công tác thực tiễn tham gia biên soạn tài liệu và trực tiếp giảng dạy các lớp bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ cho công chức của Văn phòng Chính phủ.

Hoàng Diên

 

Top