Hà Nội

Đưa Nghị quyết 41-NQ/TW sớm đi vào cuộc sống, xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh

(Chinhphu.vn) - Ngày 10/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

10/05/2024 14:47
Đưa Nghị quyết 41-NQ/TW sớm đi vào cuộc sống, xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh- Ảnh 1.

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị - Ảnh: VGP/HG

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 4.322 điểm cầu các ban, bộ, ngành và địa phương cả nước với hơn 206.000 đại biểu là cán bộ, đảng viên, lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp tham dự.

Dự Hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển; Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Tấn Công…

Tham dự Hội nghị tại 2 điểm cầu trụ sở Văn phòng Chính phủ (VPCP) và Cục Hành chính - Quản trị II (VPCP) có Phó Bí thư thường trực Đảng ủy VPCP Nguyễn Đức Minh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; cấp ủy viên các đảng ủy, chi ủy trực thuộc; lãnh đạo các vụ, cục và trưởng, phó các đơn vị trực thuộc VPCP.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ doanh nhân để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết; đồng chí Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết; đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VCCI báo cáo Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết.

Đưa Nghị quyết 41-NQ/TW sớm đi vào cuộc sống, xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh- Ảnh 2.

Đảng ủy Văn phòng Chính phủ tổ chức điểm cầu kết nối trực tuyến với Hội nghị - Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp

Theo đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, việc tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước tới công tác xây dựng một đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh, đủ sức thực hiện sứ mệnh, nhiệm vụ, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Trong bối cảnh phát triển mới trong thời gian tới, Nghị quyết 41-NQ/TW là cơ sở, căn cứ chính trị quan trọng cho sự ra đời của các cơ chế, chính sách mới tạo động lực để phát triển và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Bên cạnh kế thừa các nhiệm vụ giải pháp vẫn còn nguyên giá trị của Nghị quyết 09-NQ/TW, Nghị quyết số 41-NQ/TW đã sắp xếp, bổ sung một số nhiệm vụ giải pháp mới; nhiều nội dung trong các nhiệm vụ giải pháp được đổi mới, hoàn thiện để đáp ứng quan điểm, mục tiêu và phù hợp với bối cảnh mới.

Báo cáo về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 9/5/2024 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW. 

Chương trình hành động đã xác định các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và địa phương tổ chức triển khai nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị trên tinh thần đồng hành cùng doanh nhân, doanh nghiệp, lấy doanh nhân, doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi để các doanh nhân đầu tư kinh doanh, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chương trình hành động của Chính phủ đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp, trong đó hình thành và phát triển nhiều doanh nhân lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mạnh, có tiềm lực, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, phát huy vai trò mở đường dẫn dắt các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế...

Đến năm 2045, phấn đấu một số doanh nhân làm chủ các tập đoàn có khả năng dẫn dắt các chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, tiến tới hình thành một số chuỗi giá trị của Việt Nam trong các ngành ưu tiên, có thế mạnh của đất nước. Hình thành và phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có quy mô, năng lực và trình độ đáp ứng mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao, có vị thế, uy tín trong khu vực và trên trường quốc tế.

Ông Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, Nghị quyết số 41-NQ/TW được Bộ Chính trị khóa XIII ban hành đã tạo thêm động lực, niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân Việt Nam phát triển và cống hiến. Cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đang đứng trước những cơ hội lớn chưa từng có. 

Để giúp doanh nhân, doanh nghiệp nắm bắt được cơ hội này, chúng ta cần tạo những điều kiện tốt nhất thông qua việc cụ thể những nội dung của Nghị quyết 41-NQ/TW thành các chương trình hành động. 

Cùng với chương trình hành động của Chính phủ, khoảng 35/63 tỉnh/thành ủy, một số ban ngành trung ương và VCCI, VCCI tin rằng, sau hội nghị này, tất cả các đơn vị còn lại sẽ quan tâm xây dựng chương trình hành động để Nghị quyết sẽ sớm đi vào cuộc sống để góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam lớn mạnh, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển đất nước.

Đưa Nghị quyết 41-NQ/TW sớm đi vào cuộc sống, xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh- Ảnh 3.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu VPCP - Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân; đồng thời nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. 

Những năm qua, đội ngũ doanh nhân Việt Nam không ngừng phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, kế thừa truyền thống yêu nước, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần cống hiến cho dân tộc.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế của doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam hiện nay, từ đó đặt ra những yêu cầu về việc xây dựng và phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết 41 đã đề ra; chú trọng hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị mỗi doanh nhân phải luôn đề cao đạo đức, văn hóa kinh doanh, tinh thần thượng tôn pháp luật, tinh thần vì cộng đồng, tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước; ngoại giao kinh tế, đối ngoại nhân dân, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam ra thế giới.

Để Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu cần tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, triển khai thực hiện; chú trọng theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra cũng như tăng cường công tác truyền thông chính sách, đồng thời phát hiện, lan tỏa những tấm gương doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho xã hội, đất nước; chuẩn bị thật tốt các điều kiện, nguồn lực với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị...

Hoàng Giang

Top