Hà Nội

Điều động cán bộ công chức

(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có quyết định điều động một số cán bộ đang đảm nhận nhiệm vụ tại Tổ công tác chuyên trách về Cải cách thủ tục hành chính.

28/12/2010 15:56
Cụ thể, điều động ông Lê Việt Quang, chuyên viên Vụ Đổi mới doanh nghiệp, đã được cử biệt phái đến Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ đảm nhận nhiệm vụ tại Tổ công tác chuyên trách về Cải cách thủ tục hành chính trở về công tác tại Vụ Đổi mới doanh nghiệp kể từ ngày 1/1/2011.

Ba cán bộ thuộc Trung tâm Tin học được điều động đến công tác tại Cục Kiểm soát thủ tục hành chính gồm: ông Nguyễn Lợi Quốc Khánh và bà Nguyễn Tú Quyên (từ 6/1/2011), ông Ngô Thanh Minh (từ 1/1/2011) .  Trước đó, các cán bộ này cũng đã được cử biệt phái đến Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ để làm nhiệm vụ tại Tổ công tác chuyên trách về Cải cách thủ tục hành chính.

Hai chuyên viên Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và công vụ, thành viên Tổ công tác chuyên trách về Cải cách thủ tục hành chính được điều động đến công tác tại Cục Kiểm soát thủ tục hành chính từ ngày 6/1/2011 là bà Phan Vân Anh, ông Phạm Viết Hữu.

Bà Lê Thị Thanh Hòa, Văn thư của Tổ công tác chuyên trách về Cải cách thủ tục hành chính, Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và công vụ được điều động sang làm nhiệm vụ văn thư của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính từ ngày 6/1/2011.

Huy Đỗ

Top