Hà Nội

Điều động, bổ nhiệm cán bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

(Chinhphu.vn) - Ngày 20/12/2010, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký các quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ thuộc Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

21/12/2010 14:39

Cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Ngô Hải Phan, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, giữ chức Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Duy Hoàng, chuyên viên Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, chuyên viên Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và công vụ, được điều động bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính. Bà Vũ Vân Anh, chuyên viên Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Cục.

Bà Đỗ Thái Hà, chuyên viên chính Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và công vụ, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối khoa giáo, văn xã, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính. Bà Lê Thị Kim Hoa, chuyên viên chính Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và công vụ, giữ chức Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối kinh tế tổng hợp. Ông Nguyễn Văn Thịnh, chuyên viên chính Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và công vụ, giữ chức Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối nội chính.

Ông Trần Quang Hồng, chuyên viên Vụ Hành chính biệt phái công tác tại Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và công vụ, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối kinh tế ngành.

Việc điều động, bổ nhiệm cán bộ Cục Kiểm soát thủ tục hành chính có hiệu lực kể từ ngày 6/1/2011.

Huy Đỗ

(Nguồn: Các Quyết định từ số 2975 - 2085/QĐ-VPCP)

 

Top