Hà Nội

Đẩy mạnh Cuộc vận động bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên VPCP

(Chinhphu.vn)-Chiều nay (24/7), Ban Thường vụ Đảng ủy VPCP tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai hướng dẫn thực hiện “Cuộc vận động đóng góp ý kiến bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên VPCP theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Hội nghị có sự tham gia của đại diện các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc phụ trách về công tác tuyên giáo của VPCP tại đầu cầu Hà Nội và TP.HCM.

24/07/2012 17:26

Đ/c Cao Huy Phó Bí thư Đảng ủy VPCP và đ/c Nguyễn Xuân Thành Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy VPCP chủ trì Hội nghị. Ảnh: vpcp.chinhphu.vn.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản trị VPCP đã phổ biến nội dung Kế hoạch số 16-KH/ĐU ngày 9/7/2012 của Đảng ủy VPCP về Triển khai “Cuộc vận động đóng góp ý kiến bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên VPCP theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Hội nghị đã lắng nghe và quán triệt hướng dẫn triển khai Kế hoạch chi tiết, cụ thể tới từng Đảng bộ, Chi bộ cũng như tiến hành trao đổi, thảo luận về những phương pháp để triển khai Cuộc vận động một cách hiệu quả nhất tới mỗi các cán bộ, Đảng viên, người lao động VPCP.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cao Huy, Phó Bí thư Đảng ủy VPCP cho biết, Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Chỉ thị 06-CT/TW, ngày 07/11/2006 về “Tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Kết quả triển khai cuộc vận động đã khẳng định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là rất quan trọng và cần thiết, không những đáp ứng yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn có ý nghĩa cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Chỉ thị số 03- CT/TW, ngày 14/5/2011 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Cao Huy nhấn mạnh, triển khai thực hiện những Chỉ thị, yêu cầu trên, Đảng ủy VPCP ban hành Kế hoạch số 13-KH/ĐU về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời Ban Thường vụ Đảng ủy phát động Cuộc vận động trên. Kế hoạch bao hàm nhiều nội dung như về công tác tuyên truyền, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong đó có nội dung bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ Đảng viên, công chức VPCP.

Ảnh: vpcp.chinhphu.vn

Đồng chí Cao Huy cho biết, trước đây, Đảng ủy VPCP khóa 23 (nhiệm kỳ 2002 – 2010) đã xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên VPCP. Tuy nhiên nội dung này còn dài, do đó cần xây dựng thành các khẩu hiệu, câu nói ngắn gọn bám sát vào nhiệm vụ của VPCP, dễ nhớ, dễ thực hiện để luôn hiện hữu, thường trực trong mỗi cán bộ, đảng viên VPCP.

Các ý kiến đóng góp đều cho rằng, Cuộc vận động được phát động tới từng cán bộ, đảng viên, người lao động VPCP là nhằm phát huy sức sáng tạo, ý thức trách nhiệm đối với công việc chung để từ đó xây dựng được chuẩn mực đạo đức của riêng VPCP.

Cũng tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Đảng ủy VPCP đã phổ biến về việc giới thiệu các điển hình tiên tiến bao gồm các cá nhân và tập thể ở các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên Trang tin điện tử Văn phòng Chính phủ; phổ biến Hướng dẫn số 609/HD-BTĐKT ngày 11/5/2012 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương về các hình thức biểu dương, khen thưởng tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chi Anh

Top