Hà Nội

Đầu tư Dự án dây chuyền sản xuất giấy tráng phấn cao cấp tại Tuyên Quang

(Website Chính phủ) - Thủ tướng Chính phủ đã cho phép đầu tư Dự án dây chuyền sản xuất giấy tráng phấn cao cấp công suất 120.000 tấn/năm tại Nhà máy bột giấy và giấy An Hòa, tỉnh Tuyên Quang.

26/09/2007 11:20

Hình ảnh một dây chuyền sản xuất giấy - Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp thu ý kiến các Bộ có liên quan, chỉ đạo Chủ đầu tư hoàn chỉnh Dự án, tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư và thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả Dự án, đảm bảo môi trường.

Bộ Tài chính thực hiện việc bảo lãnh vay vốn nước ngoài để nhập khẩu thiết bị, vật tư trong nước chưa sản xuất được và các dịch vụ kỹ thuật cần thiết cho Dự án theo quy định hiện hành. UBND tỉnh Tuyên Quang thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đầu tư, báo cáo Bộ quản lý ngành theo quy định.

Phương Mai

(Nguồn: Công văn 1364/TTg-CN )

Top