Hà Nội

Đảng ủy VPCP học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

(Chinhphu.vn) - Sáng 30/6, Đảng ủy VPCP đã tổ chức điểm cầu kết nối trực tuyến với Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

30/06/2021 12:42

Đảng ủy VPCP học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Ảnh: Hoàng Giang

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VPCP; Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy viên các đảng ủy, chi ủy trực thuộc Đảng bộ VPCP; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn VPCP; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên VPCP, đội ngũ báo cáo viên cấp Đảng ủy VPCP; toàn thể thành viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy: Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Đảng ủy VPCP.

.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng để các cấp ủy, đảng viên nắm vững hơn nữa những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XIII của Đảng bộ Khối, từ đó, vận dụng đúng đắn, sáng tạo các Nghị quyết, tạo sự thống nhất, đồng thuận về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các bộ, cơ quan, đơn vị.

.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ và là một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021.

.

Vì vậy, đồng chí Huỳnh Tấn Việt đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung thời gian tiếp thu, nghiên cứu, trao đổi thẳng thắn để hoàn chương trình kế hoạch học tập theo yêu cầu. Sau hội nghị, đề nghị các đồng chí vận dụng những kiến thức, nội dung đã tiếp thu để có kế hoạch triển khai hiệu quả tại Đảng bộ cơ quan mình, từ đó, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.

.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghiên cứu, học tập nhiều chuyên đề quan trọng. Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trình bày những nội dung cơ bản trong các Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

.

Đặc biệt là những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, trong đó, nhấn mạnh đến các đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 bao gồm: Đột phá về tổ chức Đảng; về công tác cán bộ và quản lý đảng viên; về công tác phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

.

Bên cạnh đó, PGS. TS Đặng Quang Định, Viện trưởng Viện Triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã quán triệt tới toàn thể Hội nghị nội dung Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

.

Hoàng Giang

Top