Hà Nội

Đại hội Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ: Đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ

(Chinhphu.vn) – Trong không khí kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 9/6, Đại hội Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Đồng chí Lê Việt Đông, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Cổng TTĐT Chính phủ đã được BCH khóa mới bầu làm Bí thư Đảng ủy.

09/06/2020 17:35

Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, phát biểu chỉ đạo Đại hội . Ảnh: Nhật Bắc

Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VPCP Nguyễn Đức Minh, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn VPCP Trần Anh Tiến cùng đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Đảng ủy, Đoàn Thanh niên VPCP.

.

Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ

.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo VPCP, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng ghi nhận và biểu dương những kết quả của Đảng bộ trong những năm qua, đặc biệt trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ về thông tin truyền thông, tham mưu tổng hợp thông tin báo chí phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử.

.

Nhấn mạnh, Cổng TTĐT Chính phủ có nhiệm vụ rất quan trọng, đảm nhận một trong ba trụ cột công tác của VPCP là công tác bảo đảm thông tin- truyền thông, đồng chí Mai Tiến Dũng đánh giá Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ đã triển khai làm tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó các mặt giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra giám sát đảng viên, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo tổ chức đoàn thể… đều được chú trọng.

.

“Cổng TTĐT Chính phủ là kênh quan trọng trong việc định hướng dư luận, thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Trong thời gian gần đây, Cổng TTĐT Chính phủ đã làm rất tốt việc này, đặc biệt trong thời gian cao điểm phòng chống dịch Covid. Tôi ghi nhận sự đóng góp lớn của các cán bộ, phóng viên, biên tập viên Cổng TTĐT Chính phủ”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ của Cổng TTĐT Chính phủ ngày càng nhiều, đồng chí Mai Tiến Dũng yêu cầu: Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ cần nỗ lực phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, phát huy nội lực và những thành tựu, kết quả đã đạt được phấn đấu xuất sắc các mục tiêu đề ra.

.

Đặc biệt trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0, Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ cần có sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, để nắm bắt những cơ hội của thời đại, chuyển hóa nhanh về chuyên môn, nghiệp vụ, theo hướng số hóa.

.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh việc nâng cấp hạ tầng CNTT để ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ mới; bổ sung, đổi mới, hiện đại hóa trang thiết bị để phục vụ nhiệm vụ truyền thông.

.

Đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Đảng ủy, lãnh đạo Cổng TTĐT Chính phủ cần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, quyết liệt hơn nữa. Đội ngũ biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên cần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cho ra những tác phẩm, chuyên đề mang tính sắc sảo, có chất lượng cao.

.

Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Nhật Bắc

Trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, đồng chí Lê Việt Đông, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Cổng TTĐT Chính phủ khẳng định trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ sẽ quyết tâm thống nhất từ ý chí đến hành động, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; chủ động đổi mới, đoàn kết, chung sức đồng lòng, sáng tạo, góp phần cùng VPCP đi tiên phong trong ứng dụng CNTT, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

.

Đại hội Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 10 đồng chí. Đại hội cũng bầu ra 13 đảng viên thay mặt cho 121 đảng viên của Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ VPCP lần thứ 26.

.

Ngay sau Đại hội, tại Phiên họp thứ nhất, của BCH Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ đã bầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

.

Đồng chí Lê Việt Đông, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Cổng TTĐT Chính phủ đã được Ban Chấp hành Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ nhiệm kỳ mới tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Thùy Dương, Chánh Văn phòng được bầu là Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cổng TTĐT Chính phủ.

.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nhật Bắc

Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

.

Tại Đại hội nhiệm kỳ lần này, với phương hướng nâng cao năng lực lãnh đạo và trách nhiệm nêu gương trong toàn Đảng bộ; đoàn kết, sáng tạo, phát huy tối đa các nguồn lực, xây dựng Cổng TTĐT Chính phủ phát triển, Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ quyết tâm với tinh thần đổi mới, dám nghĩ dám làm, tập trung trí tuệ cao, phát huy dân chủ, kiểm điểm sâu sắc, đánh giá cụ thể việc thực hiện nghị quyết của Đảng và các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời thảo luận để đưa ra các mục tiêu, chiến lược, các giải pháp trong nhiệm kỳ tới; bảo đảm để Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Cổng TTĐT Chính phủ.

.

Báo cáo chính trị do Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc Cổng TTĐT Chính phủ Tô Văn Tuấn trình bày tại Đại hội nêu rõ, trong 5 năm qua (2015 - 2020), Đảng ủy Cổng TTĐT Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, chính quyền, đoàn thể trong toàn cơ quan nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan thông tin - truyền thông đa phương tiện của Chính phủ trên internet với 3 phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.

.

Đảng ủy Cổng TTĐT Chính phủ chú trọng chỉ đạo Báo ĐT Chính phủ, Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện, Trung tâm Dữ liệu điện tử cải tiến về cách thức thông tin, tuyên truyền theo hướng chủ động, cung cấp thông tin kịp thời, chính thống đến các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước...

.

Đồng thời thông tin truyền thông tạo dấu ấn về quyết tâm và nỗ lực chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong suốt nhiệm kỳ 2016-2020, thông điệp của Thủ tướng Chính phủ xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ, nói đi đôi với làm, góp phần tạo sự đồng thuận trong thực thi; đồng thời kịp thời phản ánh sự ghi nhận, đánh giá tích cực, ủng hộ và kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

.

Trong nhiệm kỳ qua (2015-2020), Đảng bộ Cổng TTĐT Chính phủ đã lãnh đạo Cổng TTĐT Chính phủ, Báo Điện tử Chính phủ, Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương đã thực hiện, xuất bản hơn 156.400 tin, bài; cập nhật vào hệ thống dữ liệu điện tử gần 13.100 văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hơn 2.900 văn bản quy phạm pháp luật, đăng gần 1.600 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để lấy ý kiến đóng góp của người dân, doanh nghiệp; tiếp nhận 16.936 thư kiến nghị, phản ánh của công dân, doanh nghiệp; tổ chức 100 cuộc đối thoại trực tuyến; 291 số Chương trình “Người dân và Chính phủ”; 1.810 video, clip hoạt động của Lãnh đạo Chính phủ...

.

Công tác tham mưu, tổng hợp tình hình thông tin báo chí, dư luận phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày càng được nâng cao hiệu quả, chất lượng, tăng chiều sâu nội dung, cải tiến về cách thức thể hiện.

.

Cổng TTĐT Chính phủ thực hiện bảo đảm các báo cáo thông tin hằng ngày, hằng tuần và chuyên đề về một số vấn đề thời sự dư luận báo chí quan tâm; chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung và tổ chức phục vụ 62 cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ, chuyên đề, đột xuất do Người phát ngôn Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP chủ trì; chuẩn bị phục vụ lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP khoảng 130 cuộc trả lời phỏng vấn báo chí trong và ngoài nước, đề xuất Lãnh đạo Chính phủ có ý kiến yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương kiểm tra xử lý 40 vấn đề báo nêu...

.

Đồng thời, trong nhiệm kỳ qua, Cổng TTĐT Chính phủ đã phối hợp với các Vụ, Cục đơn vị liên quan triển khai mạnh mẽ ứng dụng CNTT tại VPCP, góp phần xây dựng VPCP điện tử, Chính phủ điện tử như: Tích cực tham gia xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia; Trục liên thông văn bản quốc gia, Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc của VPCP; bảo đảm hệ thống hạ tầng kỹ thuật - CNTT của VPCP hoạt động ổn định, thông suốt...

.

Đối với việc phát hành Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ đã tham mưu với Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP về việc sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí thực hiện từ năm 2019, góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước, tăng cường ứng dụng CNTT trong việc xuất bản, phát hành Công báo…

.

Trong công tác xây Đảng, Đảng ủy đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan thường xuyên quan tâm công tác tư tưởng chính trị, kiểm tra giám sát, dân vận và phát huy vai trò chính quyền, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Từng bước đổi mới phương pháp học tập nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực và hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nâng cao chất lượng tổ chức đảng của Đảng bộ. Phát huy trí tuệ tập thể, bảo đảm thiểu số phục tùng đa số; phát huy tích cực việc tham gia ý kiến đóng góp và đấu tranh phê bình thẳng thắn, xây dựng...

.

Trước đó, tại phiên trù bị (ngày 8/6), Đại hội đã nghe Báo cáo tình hình công tác tài chính Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020, nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, dự thảo các văn kiện Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ VPCP và một số tham luận của các Chi bộ. Đây là các ý kiến góp ý từ thực tiễn ở từng tổ chức Đảng, tổ chức đoàn thể với tinh thần xây dựng cơ quan nhìn rõ vào thực trạng, hướng đến tiếp tục xây dựng và phát triển Cổng TTĐT Chính phủ ngày càng vững mạnh hơn trong thời gian tới.

.

Hoàng Giang

Top