Hà Nội

Cục Kiểm soát TTHC: 3 điểm nổi bật trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đánh giá cao 3 điểm nổi bật của Cục Kiểm soát TTHC trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020, đó là: Xây dựng thể chế; công tác tham mưu, tổng hợp, điều phối lĩnh vực cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và xây dựng Chính phủ điện tử.

25/11/2020 16:02

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dự và chỉ đạo tại hội nghị tổng kết của Cục Kiểm soát TTHC. Ảnh: Gia Huy

Sáng 25/11, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 3 trong 1 của Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC). Hội nghị còn có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Bí thư Đảng ủy VPCP; đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Tổng hợp, Văn phòng Đảng ủy và toàn thể cán bộ, công chức Cục Kiểm soát TTHC.

.

Hoàn thành 53 nhóm nhiệm vụ

.

Theo Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC Ngô Hải Phan, ngay từ đầu năm, đơn vị đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và xây dựng Chính phủ điện tử.

.

"Cục Kiểm soát TTHC đã hoàn thành 53 nhóm nhiệm vụ theo kế hoạch và hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao bổ sung, đột xuất khác", ông Ngô Hải Phan cho biết.

.

Đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, trong công tác xây dựng thể chế, Cục đã chủ động tham mưu, soạn thảo để từng bước hoàn thiện thể chế, khung khổ pháp lý cho hoạt động cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, xây dựng Chính phủ điện tử; bảo đảm công tác này thực hiện đồng bộ, thống nhất trên phạm vi cả nước.

.

Về cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, Cục chủ trì soạn thảo, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. Bên cạnh đó, chủ trì thẩm tra, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm, trình Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành 05 vản bản chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính; Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC Ngô Hải Phan phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Gia Huy

Một điểm nổi bật trong năm 2020 của Cục Kiểm soát TTHC là chủ trì thực hiện và đã hoàn thành 11 nhiệm vụ xây dựng chính phủ điện tử. Chủ trì thẩm tra, trình Chính phủ ban hành 2 Nghị định, 1 Nghị quyết về nhiệm vụ xây dựng Chương trình đầu tư công phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số giai đoạn 2021-2025; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; phối hợp xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

.

Cục Kiểm soát TTHC đã xây dựng, hiện quản lý và vận hành có hiệu quả 4 Hệ thống thông tin nền tảng của Chính phủ điện tử nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quản lý hành chính nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn: Trục liên thông văn bản quốc gia đến nay đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử giữa 95/95 cơ quan trung ương và 63 địa phương; hơn 3,5 triệu văn bản điện tử. Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ vận hành từ ngày 24/6/2019 đến nay đã phục vụ 23 phiên họp Chính phủ và hơn 561 phiếu lấy ý kiến Thường vụ Chính phủ, giúp thay thế hơn 208 nghìn hồ sơ, tài liệu giấy.

.

Sau gần một năm thực hiện, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã có hơn 385 nghìn tài khoản đăng ký; đồng bộ hơn 24,6 triệu hồ sơ; phục vụ hơn 90 triệu lượt truy cập tìm hiểu thông tin và dịch vụ. Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ khai trương tháng 8/2020 được coi là điểm nhấn quan trọng mang tính đổi mới, thay đổi phương thức chỉ đạo điều hành, từ xử lý hồ sơ, giải quyết công việc bằng văn bản giấy chuyển sang xử lý hồ sơ, giải quyết công việc dựa trên dữ liệu số. Chi phí tiết kiệm khi vận hành Hệ thống này khoảng 460 tỷ đồng/năm.

.

Trong công tác xây dựng Đảng, Cục Kiểm soát TTHC thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, động viên tư tưởng để mỗi đảng viên, công đoàn viên luôn nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt quy chế văn hóa công sở và chấp hành các quy chế hoạt động của các tổ chức chính trị. Công tác tổ chức cán bộ luôn được Đảng ủy quan tâm thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng luôn được chú trọng nên góp phần quan trọng vào việc giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng trong cán bộ, đảng viên.

.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo và cán bộ Cục Kiểm soát TTHC. Ảnh: Gia Huy

Cán bộ Cục Kiểm soát TTHC cần là những nhà cải cách chuyên nghiệp

.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo VPCP, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng biểu dương, đánh giá cao, ghi nhận sự cố gắng với những kết quả nổi bật của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên Cục Kiểm soát TTHC trong năm 2020.

.

Đặc biệt, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nêu 3 điểm nổi bật của Cục Kiểm soát TTHC trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020, đó là: Công tác xây dựng thể chế; công tác tham mưu, tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và xây dựng Chính phủ điện tử.

.

Trong những kết quả nổi bật này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP đánh giá cao sự tham gia trách nhiệm, sự thoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu của Cục Kiểm soát TTHC cho lãnh đạo VPCP, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong các nhiệm vụ được giao. Những cải cách được đơn vị tham mưu là những vấn đề cải cách chất lượng, thiết thực, sát với thực tế. Đây là những cố gắng rất lớn của lãnh đạo Cục Kiểm soát TTHC và toàn thể đội ngũ cán bộ của đơn vị.

.

Riêng về cải cách TTHC, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đánh giá cao vai trò hiệu quả của Cục Kiểm soát TTHC trong công tác tham mưu. Nhiều cải cách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và VPCP vừa qua có vai trò tham mưu rất thực chất của Cục Kiểm soát TTHC. Cục Kiểm soát TTHC đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, lắng nghe, cầu thị để phát hiện các vấn đề, tham mưu cho lãnh đạo VPCP, lãnh đạo Chính phủ. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh, những kết quả xây dựng Chính phủ điện tử trong thời gian qua có sự đóng góp lớn của Cục Kiểm soát TTHC.

.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh cải cách phải mang tính chuyên nghiệp, cải cách đã và đang là thương hiệu của Cục Kiểm soát TTHC. Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP tin tưởng, cán bộ, công chức Cục Kiểm soát tiếp tục đoàn kết, đổi mới, là những nhà cải cách chuyên nghiệp ở từng lĩnh vực, đồng thời sẽ là những nhà phát triển Chính phủ điện tử, đóng góp vào việc xây dựng Chính phủ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

.

Gia Huy

Top