Hà Nội

Cổng TTĐT Chính phủ mời thầu về: Thuê dịch vụ đường truyền Internet Leased Line

20/11/2017 13:36

- Tên Bên mời thầu: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- Tên gói thầu: Thuê dịch vụ đường truyền Internet Leased Line (Thuê dịch vụ của nhà cung cấp thứ 2).

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 08 giờ 30 ngày 20 tháng 11 năm 2017 đến trước 09 giờ 00, ngày 28 tháng 11 năm 2017 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

 - Số Điện thoại: 080.48434. Fax: 080.48614.

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 11 năm 2017 tại phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Top