Hà Nội

Cổng TTĐT Chính phủ mời thầu về thuê dịch vụ bảo vệ trụ sở

01/04/2019 09:37

- Tên Bên mời thầu: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- Tên gói thầu: Thuê dịch vụ bảo vệ trụ sở số 14 - 16 Lê Hồng Phong và số 4 Bà Huyện Thanh Quan, Ba Đình, Hà Nội.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp năm 2019.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 14 giờ 00 ngày 02 tháng 4 năm 2019 đến trước 14 giờ 00, ngày 09 tháng 4 năm 2019 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội (số điện thoại: 080.48434, Fax: 080.48614).

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là 14 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 4 năm 2019 tại phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Top