Hà Nội

Cổng TTĐT Chính phủ mời thầu: Thuê hạ tầng máy chủ, thiết bị mạng

28/11/2016 14:38

- Tên Bên mời thầu: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- Tên gói thầu: Thuê hạ tầng máy chủ, thiết bị mạng phục vụ triển khai hiện đại hóa hành chính tại Văn phòng Chính phủ

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

- Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ 08 giờ 30 ngày 01 tháng 12 năm 2016 đến trước 14 giờ 00, ngày 12 tháng 12 năm 2016 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội (số điện thoại: 080.43162, Fax: 080.48614).

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ mời thầu: Chậm nhất là 14 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 12 năm 2016 tại Phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội

Top