Hà Nội

Cổng TTĐT Chính phủ mời thầu: Thiết lập Trang tin Chính phủ điện tử

12/12/2016 15:43

- Bên mời thầu: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- Tên gói thầu: Thiết lập Trang tin Chính phủ điện tử.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 09 giờ 00 ngày 15 tháng 12 năm 2016 đến trước 09 giờ 00, ngày 22 tháng 12 năm 2016 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

- Số Điện thoại: 080.48922. Fax: 080.48614.

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là 09 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 12 năm 2016 tại phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Top